1. VVD

(verkiezingsprogramma)

 

Toegankelijkheid
Stemmen doen we weer elektronisch. Er zijn tegenwoordig manieren waarop dat veilig kan. Bij stemmen met potlood is de kans op fouten met tellen veel groter. Elektronisch stemmen is ook voor mensen met een beperking een belangrijke stap. Nederlanders in het buitenland moeten via internet kunnen stemmen. We maken het voor hen makkelijker om zich te kunnen registreren.

 

Werk
Emancipatie en diversiteit kun je niet afdwingen via wetten. Wij zijn daarom tegen wettelijk verplichte quota voor bijvoorbeeld het aantal vrouwen, allochtonen of arbeidsgehandicapten dat organisaties in dienst moeten nemen. Diversiteit is in het eigen belang van organisaties omdat ze dan simpelweg beter presteren. Dit wordt ook door steeds meer organisaties onderkend en toegepast. Daarbij moeten de talenten en capaciteiten van mensen centraal staan, niet hun geslacht, afkomst of beperking. Als je een beperking hebt, bieden wij wel begeleiding op de werkvloer of een vergoeding voor aanpassing van de werkplek aan. Zo vergroten we de kans op een baan.

Reactie schrijven

Commentaren: 0