Welkom op onze website

Beheer door

Jaarverslagen

 

Overzicht

 

Boek kopen

Het boek gaat over de mensen met een beperking die in de 50 jaar iets met Zuidoost hebben. Ze wonen er of ze komen er om allerlei redenen: familie, vrienden, kennissen, relatie, werk, kunst en cultuur, recreatie, horeca, boodschappen, etc.

'50 jaar Hip in de Bijlmer' kopen? klik op de afbeelding hieronder.

Wie zijn wij?

Wij zijn een stelletje gehandicapten in Zuidoost die opkomen voor hun belangen op alle levensgebieden. Dat doen wij met het Platform Gehandicapten Zuidoost, PGZO. Wij bundelen onze krachten om samen sterk te zijn tegen slechte toegankelijkheid, slechte zorg en slechte bejegening. 

Onze website is bedoeld om de achterban en belangstellenden te informeren over de verhandelingen van het Platform.

Training

Advies

Facebook

Onze core business

Agenda 22 crew
Agenda 22 crew

Bit = Bevorder integrale toegankelijkheid

met

Hip = Handicap important person

Kit = Kenner integrale toegankelijkheid

Sit = Sleutelpersoon integrale toegankelijkheid

ONZE YELL 

PGZO bit met hip

Hip bit met Kit

Kit bit met Sit 

Sit bit met PGZO

 

Wie is Hip? Klik hierop pgzo.blogspot 

 

Kit = kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen klik hierop blogspot

 

Integrale toegankelijkheid

De toegankelijkheid van een locatie of evenement heeft betrekking op het er mogen en kunnen zijn. Voor het publiek toegankelijk wordt ook genoemd openbaar of openbaar toegankelijk: iedereen mag er zijn, al of niet tegen betaling (bijvoorbeeld gratis in de openbare ruimte, tegen betaling in het openbaar vervoer), i.t.t. de privé-sfeer en veel kantoren enz.

In het bijzonder betekent toegankelijkheid dat een product of dienst bruikbaar is voor iedereen, inclusief personen met een functiebeperking. "Product" heeft hier een brede betekenis en omvat gebouwen, transportvoorzieningen, geldautomaten, gebruiksvoorwerpen zoals telefoons, computerprogramma's en websites. Het doel is ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde voorzieningen op gelijkwaardige wijze kan gebruiken, zodat zo weinig mogelijk aparte oplossingen bedacht moeten worden voor personen met een functiebeperking. Toegankelijkheid is niet enkel gericht op het "drempelvrij" maken voor bijzondere doelgroepen maar komt iedereen ten goede. De term mag niet verward worden met gebruiksvriendelijkheid.

 

 

De term "toegankelijkheid" wordt op steeds meer plaatsen vervangen door de koepelterm "inclusie". Een inclusieve samenleving biedt zo veel mogelijk mensen de kans te participeren in zo veel mogelijk levensdomeinen en aan de democratische besluitvorming.

Rechten van personen met een handicap

Hoe denkt onze wethouder Eric van der Burg over toegankelijkheid?

Toegankelijke speeltuinen

Wisten jullie dat De stichting voor het gehandicapte kind (NSGK) zich inzet voor toegankelijke speeltuinen.

Hun ‘speeltuinbende’ houdt zich hiermee bezig en hoe het voor elkaar te krijgen.

Bij hun kan je terecht voor advies.


Wij hopen dat iedereen meewerkt aan het wijd verspreiden van deze boodschap

zodat wij samen er naar toe werken dat alle kindertjes op den duur samen kunnen spelen. Want iedereen kan een sleutelpersoon zijn in deze.


Dit is de website http://www.speeltuinbende.nl/

En dit zegt Agenda 22: agenda22 regel-11-ontspanning-vrije-tijd-en-sport

 

Alvast hartelijk dank voor jullie aandacht,

Week van de toegankelijkheid

http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl/
http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl/

In 2019 is de week van de toegankelijkheid van 7 t/m 11 oktober. De Week staat dit jaar in het teken van toegankelijk recreëren en doen wat je zelf wilt.

Klik hierop voor meer info.

Wij heetten PG&O nu heten wij PGZO

 

Filmpjes youtube.com/playlist

Nog meer filmpjes youtube.ronaldblonk/videos

Foto's google.com/photos

Stichting PGZO en Stichting Bit.

(Bit = Bevorderen van de integrale toegankelijkheid)

 

PGZO

In 2011 stapte het Platform over naar een nieuwe stijl.

Van 1 keer per maand vergaderen veranderde de vereniging naar meer diverse bijeenkomsten per jaar.

De bijeenkomsten kregen een informeler karakter. Lidmaatschap is niet meer nodig. Het accent ligt meer op het actief en bij de les houden van de achterban door middel van de bijeenkomsten.

De vereniging bestaat niet meer maar is nu een stichting en heet PGZO.

Het dagelijks bestuur investeert in het activeren van de achterban zodat ze meehelpen de toegankelijkheid te verbeteren. Het Algemeen bestuur vergadert over de dagelijkse toegankelijkheid.

 

Het werk bestaat uit overleggen schouwen en contactbijeenkomsten.

Alles met als uitgangspunt integrale toegankelijkheid.

 

Bit

Bit zorgt voor expertise. In de bijeenkomsten wordt deze expertise gedeeld met de achterban van het PGZO. 

 

De werkzaamheden op het gebied van kennis van de integrale toegankelijkheidsrichtlijnen worden uitgevoerd door de Kit, kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen.

De Kit is verantwoordelijk voor het technische deel van het werk. Dit deel is ondergebracht in een aparte stichting Bit. De inhoud omhelst adviseren over beleid en wet in de breedste zin maar nooit zonder raadpleging van de ervaringsdeskundigen.

 

PGZO en Bit kunnen niet zonder elkaar, PGZO Bit!

 

TRAINING TOEGANKELIJKHEID KLIK HIEROP

 

Meer over Bit en Kit 

bitvoor-iedereen.blogspot