11. 50PLUS

(verkiezingsprogramma)

Toegankelijkheid
AOW-gerechtigden kunnen buiten de spits tegen voordeliger tarief gebruikmaken van openbaar vervoer.
De overheid zorgt voor ‘deur-tot-deur’ maatwerk en kostenreductie voor de reiziger.
Bij elk perron en elke halte komen zitplaatsen voor ouderen en gehandicapten.
De marktwerking in het openbaar vervoer wordt teruggedraaid. 
Openbaar vervoer, met in elke trein voldoende toiletten, moet toegankelijk zijn voor mindermobiele reizigers.
Het aanschaffen van en reizen met een digitaal plaatsbewijs (zonder print) moet op korte termijn mogelijk zijn.
Er komt een publiekscampagne om opstaan voor ouderen en mindervaliden in het openbaar vervoer te stimuleren.

Zorg
De ingreep van dit kabinet op de zorg is met name voor ouderen een grote schande; het ultieme bewijs dat ze de sluitpost zijn van asociaal kabinetsbeleid. Ze werden daarnaast geconfronteerd met een alsmaar stijgend eigen risico en met forse eigen bijdragen.

Het eigen risico wordt afgeschaft. Een eerste stap kan een verlaging naar maximaal € 200,- zijn. Einde aan de marktwerking in de zorg. Macht en kosten van de zorgverzekeraars terugdringen. 

50PLUS wil een nieuw zorgstelsel per 2020. Alle onderzoeken en voorbereidingen daartoe dienen na de verkiezingen te beginnen. Uitgangspunten voor 50PLUS zijn daarbij:

Marktwerking in de zorg terugdraaien. 
50PLUS is tegen winstuitkering door zorgverzekeraars.
Tegengaan jaarlijkse zeer dure reclamecampagnes om mensen te laten overstappen.
Oprichting van een landelijk, onafhankelijk administratiekantoor dat zorgdraagt voor de administratieve kant van het nieuwe zorgstelsel, ‘Ziekenfonds 2.0’.
Bij de introductie van ‘Ziekenfonds 2.0’ wordt de huidige rol van zorgverzekeraars beëindigd. Zo kan het eigen risico worden afgeschaft. Een eerste stap kan een verlaging naar maximaal € 200,- zijn. Dit voorkomt ook het mijden van zorg. 
Zorgverzekeraars bieden alleen nog aanvullende verzekeringen aan.
Basistandheelkunde en fysiotherapie maken deel uit van het ‘Ziekenfonds 2.0’.
Minder administratie, minder managers en minder vergaderen.
Niet alleen de spoedeisende zorg is 7 dagen per week beschikbaar, ook bijv. huisartsen en poliklinieken moeten toewerken naar openstelling gedurende 7 dagen per week.
De goede ervaringen van Buurtzorg worden nadrukkelijk betrokken bij de vorming van een nieuw zorgstelsel.
50PLUS steunt het initiatief www.nationaalzorgfonds.nl.
Invoeren van een medische datacard voor gegevens, die tevens gebruikt kan worden als codicil. Hierdoor is het elektronisch patiëntendossier (EPD) op termijn niet langer gewenst.
In alle gemeenten gelijke basiszorg en zorguren (incl. gemaximeerde, beperkte eigen bijdragen).
Volledige transparantie over de behandelingen en het verleden van medici.
50PLUS vindt dat een overheid die uitgaat van het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van ouderen dat ook daadwerkelijk mogelijk moet maken.

Mantelzorg
Geen mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden.

Stop het gesol met de thuiszorg. Er komt een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Dit moet een einde maken aan onduidelijkheid en aan verschillen tussen gemeenten.

 

Mantelzorgondersteuning gaat deel uitmaken van een gemeentelijk basispakket. Dit maakt een einde aan te grote verschillen per gemeente.
Landelijke registratie van mantelzorgers, zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige manier uitgewerkt kunnen worden.

Reactie schrijven

Commentaren: 0