14. DENK

(verkiezingsprogramma)

Werk
Vóór diversiteitsquota voor vrouwen, mensen met een migrantenachtergrond en mensen met een beperking als bewindspersonen en overheidspersoneel, zodat de overheid een afspiegeling vormt van  de bevolking.

Onderwijs
Vóór het toegankelijk houden van het speciaal onderwijs voor kinderen die voor hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling daar voordeel bij hebben. Wij maken een einde aan de neiging om kinderen zonder passende ondersteuning te plaatsen in het regulier onderwijs.

Zorg
DENK vindt het schandalig dat het eigen risico in de zorg ertoe leidt dat mensen zorg mijden. Zorgverzekeraars moeten geprikkeld worden om zich verantwoordelijk te voelen voor het functioneren en de kwaliteit van de zorg, in plaats van gericht te zijn op winst.

DENK is daarom:
Vóór het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Dit wordt gefinancierd door het afromen van winsten bij zorgverzekeraars, het aanpakken van exorbitante salarissen bij zorgverzekeraars en het tegengaan van fraude  en verspilling

DENK vindt dat de zorg voor jongeren met een beperking en pleegkinderen meer aandacht behoeft. De nieuwe Jeugdwet biedt de kaders, maar de invulling kan veel beter.

DENK is daarom:
Vóór een landelijk vastgestelde basis voor de jeugdzorg aan de hand van landelijke prestatie-indicatoren
Vóór het versterken van de expertise in de gemeentelijke jeugdteams. De jeugdteams mogen geen doorverwijsclubje worden, maar moeten wijkhulpteams zijn.

Vóór het afzien van het invoeren van een eigen bijdrage per bezoek aan de huisarts.

 

Grondwet
DENK vindt dat met de principes van onze Grondwet niet mag worden gemarchandeerd en dat de interpretatie ervan niet op een arbitraire wijze mag worden gepolitiseerd. DENK is daarom:
Vóór een Grondwetswijziging om rechterlijke toetsing aan onze  Grondwet door een Constitutioneel Hof mogelijk te maken.

Reactie schrijven

Commentaren: 0