18. Vrijzinnige Partij

(verkiezingsprogramma)

Toegankelijkheid
Uitgangspunt voor vrijzinnige politiek is dat mensen ruimte moeten krijgen voor ontplooiing om vrij te kunnen zijn. Daarom is de Vrijzinnige Partij voor een volledig inclusief-beleid. Onze samenleving moet ook mensen met een beperking de kans geven om mee te blijven doen en hun talenten ten volle te benutten.
Dat betekent ook, dat wij stoppen met praten over deze doelgroep en beginnen met overleggen met deze doelgroep.
Mensen met een beperking lopen tegen extra kosten aan. De Vrijzinnige Partij kiest voor oplossingen die leiden tot een betere inzet van bestaande middelen in de gehele welzijns- en zorgsector. Voorbeeld in het vervoer is het gebruik van een busje van een verzorgingshuis ten behoeve van mensen met een beperking in de omliggende wijk. Herinvoering van de maatschappelijke stage kan hier net als bij seniorensteun ook aan bijdragen.

Onderwijs
Ook kinderen met beperkingen schrijven we niet af door ze “bezigheidstherapie” te geven. We geven hen juist kansen door nieuwe methodes, die speciaal voor hen ontwikkeld zijn, toe te passen.

Zorg
De winst die momenteel gemaakt door de verzekeraars is nagenoeg gelijk aan de som van het eigen-risico. Daarom is er ruimte om het huidige verplicht eigen risico af te schaffen. Een verzekeraar kan op het basispakketwinst maken door minder kosten t.o.v. de opbrengst (waarvan de prijs/premie vaststaat) bijvoorbeeld eigen efficiency, geen reclamekosten en in de inkoop van de voor iedereen gegarandeerde zorg. Het vrijwillig eigen risico is een vrije keuze en blijft dan mogelijk. Hierdoor zullen relatief gezonde minder-vermogende mensen niet meer met hun gezondheid speculeren en zullen bijtijds naar een mogelijk gezondheidsprobleem laten kijken, voordat het escaleert met eventuele complicaties. Mensen met chronische aandoeningen hebben geen onrechtvaardige eigen risico. We zetten namelijk grote vraagtekens bij het aflerend effect van een eigen risico. De meeste mensen belanden niet voor hun plezier in het ziekenhuis of hebben een zorgvraag. En mocht er te vaak een beroep gedaan worden op zorg zonder duidelijke medische noodzaak, dan zien wij meer heil in een uitbreiding van de beschikbare tijd die een huisarts heeft om duidelijk te krijgen, wat de werkelijke reden is voor het beroep op de zorg.

Mantelzorg
De Kostendelersnorm wordt afgeschaft.
Mantelzorg is helaas een mooie naam gebleken voor een zoveelste bezuinigingsmaatregel. In de praktijk worden gezonde (jong) volwassenen geconfronteerd met het feit dat ze studie, werk en/of gezin moeten combineren met de verzorging van een (zwaar) ziek familielid of vriend(in). Veel mantelzorgers geven vroeg of laat aan zich overbelast te voelen. Sommigen worden zelf ziek of krijgen zelfs een burn-out. Het is vrijzinnig om te stellen dat goede zorg alleen gegeven kan worden, wanneer er sprake is van aandacht, voldoende tijd, faciliteiten en capaciteit.
Mantelzorg willen we terug brengen naar de warme basiswaarde van de intentie. Het is goed als iemand vrijwillig een ander wil helpen door hem of haar te beschermen. Zodra de mantelzorger echter geen gelegenheid heeft om zelf te kunnen ontspannen, gaat het vaak mis. Om dit te voorkomen pleit de Vrijzinnige Partij er voor dat er altijd andere passende zorg beschikbaar moet zijn.

Grondwet
Iedere Nederlander krijgt het recht om in zijn/haar individuele geval de wetgeving door de rechter te laten toetsen aan de grondwet.

Wij vinden het een slechte zaak dat de rechter beperkt wordt door het verbod om wetgeving te toetsen aan de grondwet. (artikel 120 Grondwet). Het is vrijzinnig om toetsingsrecht te realiseren. Toetsingsrecht bestaat uit het schrappen van het toetsingsverbod, invoeren van een beperkingssystematiek, een constitutionele toets en een hardheidsclausule.

 

De toetsing wordt uitgewerkt in wetgeving en overgedragen aan een nieuw op te richten Constitutioneel Hof. Daardoor ontstaat het vrijzinnig perspectief dat beide Kamers der StatenGeneraal worden samengevoegd. De noodzaak en het bestaansrecht van de Eerste Kamer der Staten-Generaal als “waakhond” tegen onbezonnen wetgeving is dan komen te vervallen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0