21. Artikel 1

(verkiezingsprogramma)

VN-verdrag
Belangrijke mensenrechtenverdragen krijgen rechtstreekse werking in Nederlands recht. Dit betreft in ieder geval het Kinderrechtenverdrag, het Vrouwenrechtenverdrag en het Verdrag voor Mensen met een Beperking.

Toegankelijkheid
De overheid doet bij voorkeur zaken met bedrijven die ITS keurmerk dragen. De Integrale Toegankelijkheidsstandaard wordt gehanteerd door bedrijven om de toegankelijkheid voor fysiek beperkten te vergroten.

Toegang tot internet is een basisrecht en wordt gezien als collectieve infrastructuur. Dus gratis landelijke dekking voor iedereen: ‘Always online’.

Werk
Gelijkwaardigheid in ontplooiing en emancipatie
Chronische zieken en ex-kanker patiënten worden niet uitgesloten op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Onderwijs
Leerplichtambtenaren krijgen doorzettingsmacht om kinderen met een beperking op scholen te plaatsen. Er komt extra budget voor steunleraren voor kinderen die meer aandacht verdienen.

Mantelzorg
Er komt een Nationaal Actieplan tegen Eenzaamheid onder ouderen. Mantelzorg voor ouderen en zorgbehoevenden wordt fiscaal beloond.

Anti-discriminatie
De rechtsongelijkheid van mensen met een beperking wordt tegengegaan.

 

Grondwet
Wij heffen Artikel 120 van de Grondwet op (het artikel verbiedt het toetsen van wetten aan de Grondwet); Nationaliteit, genderidentiteit en seksuele geaardheid worden toegevoegd aan Artikel 1 van de Grondwet.

Reactie schrijven

Commentaren: 0