Parkeren onder het viaduct Meibergdreef bij station Holendrecht

Victory zie Facebookpost

Archief

De Kit in actie

Het resultaat

Waarom?

Bij het station bij het AMC, op de Meibergdreef, staan ONDER het viaduct 2 parkeerplaatsen die stadsdeel Zuidoost heeft aangemerkt als minder validen parkeerplaatsen.

Ze hebben wel om ons advies gevraagd doch ze hebben ons advies niet opgevolgd. Platform Gehandicapten Zuidoost heeft dit bij brief van 22 augustus 2014 afgeraden. Waarom: het is gevaarlijk. Er is niet genoeg ruimte aan de bestuurderskant om rustig uit te stappen met rolstoel. Ook moeten mensen via de weg tegen het verkeer in bij het station zien te komen.

De tekst van het advies staat onderin

Wat lijkt ons beter?

Wij hebben uitgebreid geschouwd rondom het gebied om te onderzoeken waar wel plek gemaakt kan worden. Wij denken dat het beter is om de situatie om te draaien. 

  • dat er een stuk van het trottoir naast de laad- en losplek wordt ingeleverd om een geschikte invalidenparkeerplek, ipp, te maken
  • dat dit in combinatie gebeurd met de laad- en losplek

Het komt erop neer dat de plek heringericht moet worden.

Onze Kit moet hier nog een tekening van maken. Wordt vervolgd dus.

 

Hieronder staat de tekst van de brief van 22 augustus 2014.

Aan:  … Stadsdeel Zuidoost

 

Betreft: Meibergdreef bij station Holendrecht.

 

Voorgelegde vraag van Stadsdeel Zuidoost:

 

"Zijn de, kennelijk als gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerde plekken die al voorzien zijn van een kruismarkering, bruikbaar en in te richten als gehandicaptenparkeerplaats?"

 

De verkeerssituatie bij station Holendrecht is twee maal in de AVC aan de orde geweest: op 9 mei 2012, en op 25 juni 2014. Beide keren is niet gesproken over gehandicaptenparkeerplaatsen, en beide keren vielen de nu besproken parkeerplaatsen buiten het behandelde plangebied.

 

Het Platform Gehandicapten hanteert als maatstaf voor toegankelijkheid de drie B’s: Bereikbaar, Betreedbaar, Bruikbaar. Alles wat hier niet aan voldoet is niet integraal toegankelijk.

 

Voor de bruikbaarheid van een gehandicaptenparkeerplaats is het van belang dat je veilig de transfer kunt maken tussen rolstoel en auto. Als dat niet kan hebben veel gehandicapten niets aan zo’n plek, en verdient deze wat ons betreft niet het etiket gehandicaptenparkeerplaats. Langsparkeerplaatsen aan doorgaande routes zijn niet bruikbaar.

De richtlijnen zijn hierin duidelijk, evenals over het aantal, en de locatie van de te realiseren gehandicaptenparkeerplaatsen.

 

De parkeerplaatsen bij Station Holendrecht, gemarkeerd met een kruis, voldoen niet aan de voorwaarden, en kunnen derhalve niet de functie van gehandicaptenparkeerplaatsen krijgen.

 

Er zal ter plaatse gezocht moeten worden naar een andere locatie waar de noodzakelijke gehandicaptenparkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd die voldoen aan de richtlijnen en veiligheidseisen, en bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn. Het Platform Gehandicapten werkt hier graag aan mee.

 

Amsterdam Zuidoost, 22 augustus 2014

 

Namens Platform Gehandicapten,

 

 

Ronald Blonk

Reactie schrijven

Commentaren: 0