Donaties

Wij willen onze eigen onderneming starten zodat wij zelfredzaam worden.

Klik op deze link om meteen te doneren voor onze droom om een inrijhuis te verwezenlijken.

Of stort o.v.v. 'inrijhuis'

op NL07 INGB 0006 5350 75

Ten name van Stichting Platform Gehandicapten Zuidoost

KvK nummer 59213957

PGZO heeft ANBI-status = Algemeen Nut Beogende Instelling (door de Belastingdienst aangewezen).

Dit geeft fiscale voordelen op het gebied van

-    schenking

-    successie

-    aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.

Wat zijn de fiscale voordelen?

- Een ANBI hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

 

- Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels zie www.belastingdienst.nl).

Reactie schrijven

Commentaren: 0