Moet je een #OBA die niet voldoet aan de ITS richtlijnen de prijs van beste bieb laten winnen?

Daarom hebben wij bezwaar gemaakt.

Zie deze Facebookpost https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=592310944449083&id=100010105476679

 

In deze Facebookpost zie je ook reacties van lezers.

 

Helaas is de link naar de wedstrijd en onze discussie nu buiten werking maar hieronder tref je de printscreens.

 

Hieronder het antwoord van de hoofdredacteur Bibliotheekblad.

Datum: Mon, 16 Apr 2018 06:33:12 +0200

 

Geachte heer Blonk,

 

Bij de verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland beoordeelt de jury de kandidaten op meerdere onderdelen.

Als leidraad fungeren de vijf functies die in de bibliotheekwet staan omschreven, en daarnaast toetsen de door ons op pad gestuurde mystery guests de deelnemers op deze criteria: locatie, exterieur, interieur, uitstraling, logistiek, activiteitenaanbod, collectie, site, computers, tarieven, openingstijden en personeel.

 

De toegankelijkheid van een openbaar gebouw als de bibliotheek dient in orde te zijn, dat zijn we met u eens. Indien een en ander als onvoldoende wordt ervaren, kan ook dat meewegen in de beoordeling.

Uw brief is ingebracht en behandeld in het juryoverleg (het juryrapport is te vinden in editie 2/3 van ons blad). De passage in het rapport over de Bibliotheek Bijlmerplein luidt:

De nieuwe bibliotheek in Amsterdam Zuid-Oost in het winkelcentrum Bijlmerplein werd door alle juryleden als zeer sfeervol en als een prettige verblijfsplek ervaren met een op de wijk toegespitste collectie. Architect Aat Vos heeft zichzelf hier overtroffen. Amsterdam Bijlmer is wegens de geringe leestraditie geen gemakkelijke wijk, maar door met anderen tal van activiteiten te organiseren, worden toch veel bezoekers binnengehaald. Opgroeien in deze wijk zonder de bibliotheek tegen te komen, is vrijwel onmogelijk! De jury ontving een kritische brief van het Platform Gehandicapten Zuid-Oost over de toegankelijkheid van de bibliotheek. Zij deelt die kritiek niet op alle punten, maar er is ongetwijfeld enige verbetering mogelijk. Ondanks dat bezwaar heeft Amsterdam Bijlmer er een huiskamer bij waar alle bewoners hun voordeel mee kunnen doen. Wel één minpuntje, en zeker in deze wijk: WiFi is niet gratis in Amsterdam.

 

In de eindklassering viel de Bibliotheek Bijlmerplein buiten de prijzen. Eerste werd Zwolle, tweede Veendam, derde Purmerend.

 

Uw schrijven heeft ons als redactie wel op het spoor gezet van een artikel waarin we de toegankelijkheid van (diverse) bibliotheken een keer tegen het licht willen houden.

 

Met vriendelijke groet,

 

hoofdredacteur Bibliotheekblad.

De brief

 

Mijne dames en heren,

 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking.

Door ratificatie van dit verdrag is Nederland, in navolging van heel veel andere landen, de verplichting aangegaan er alles aan te doen mensen met een beperking in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven.

In Artikel 30 1.c. van dit verdrag wordt gesteld dat personen met een handicap het recht hebben op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan het culturele leven. 

Daarom moeten alle passende maatregelen genomen worden om te waarborgen dat personen met een handicap  toegang hebben tot plaatsen voor culturele uitvoeringen of diensten, zoals theaters, musea, bioscopen, bibliotheken en dienstverlening op het gebied van toerisme en zo veel mogelijk toegang tot monumenten en plaatsen van nationaal cultureel belang.

In dit licht gezien zouden we dus van elke goede bibliotheek mogen verwachten dat deze integraal toegankelijk is, dat wil zeggen, voor iedereen zelfstandig bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar.

En we zouden er, bij de nominatie voor de titel beste bieb van Nederland van uit mogen gaan dat hierbij ook op de integrale toegankelijkheid wordt gelet. 

Kortom, dat een bibliotheek die genomineerd is gekozen te worden als beste bieb van Nederland integraal toegankelijk is.

En dan natuurlijk niet alleen het gedeelte waar de uitleenbare boeken en andere media staan, maar alle ruimtes die in de bibliotheek gebruikt worden voor openbare bijeenkomsten en activiteiten.

Hoe treurig, nee schandalig dan, dat OBA Bijlmerplein, in Amsterdam Zuidoost, wél genomineerd is, terwijl het aan de toegankelijkheid van het gebouw nogal schort. 

PGZO, Platform Gehandicapten Zuidoost, is een belangenbehartigingsorganisatie van, voor en met gehandicapten in Amsterdam Zuidoost.

Wij gaan bij het beoordelen van de toegankelijkheid van een gebouw altijd uit het oordeel van lokale ervaringsdeskundigen. Daarnaast hanteren we voor de beoordeling van de toegankelijkheid de richtlijnen zoals vastgelegd in het Handboek Toegankelijkheid, en het ITS.

 

OBA Bijlmerplein voldoet op een aantal belangrijke punten niet aan die criteria. (zie bijlage)

PGZO zit met de volgende vragen:

- bent u het met ons eens dat elke bibliotheek toegankelijk moet zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking?

- bent u het met ons eens dat elke bibliotheek dus zou moeten voldoen aan de richtlijnen van het Handboek Toegankelijkheid en ITS?

- heeft de toegankelijkheid van bibliotheken ook een rol gespeeld bij het vaststellen van de nominaties voor de beste bibliotheek?

- mogen we er op vertrouwen dat in de toekomst wél gekeken wordt naar toegankelijkheid, en dat deze een doorslaggevende rol gaat spelen bij het vaststellen van de nominaties?

- mogen we erop vertrouwen dat bij het beoordelen van die toegankelijkheid lokale gehandicaptenorganisaties een belangrijke rol gaan spelen?

- wat gaat uw organisatie doen om toegankelijkheid beter onder de aandacht te brengen?

 

Met vriendelijke groet,

Platform Gehandicapten Zuidoost

Ronald Blonk

secretaris 

Bijlage: toegankelijkheid OBA Bijlmerplein

 

OBA Bijlmerplein Amsterdam voldoet op de volgende punten niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen:

1. de hoofdentree is, vanwege de te kleine draaideur, niet voor iedereen zelfstandig toegankelijk

Bezoekers die gebruik maken van een (elektrische) rolstoel, scootmobiel of rollator, maar ook bezoekers met een kinderwagen of buggy kunnen alleen naar binnen door de deur naast de draaideur, en zijn daarvoor afhankelijk van iemand van het personeel.

2. de lift om naar de eerste verdieping te komen is een hefplateaulift.

- de deur moet met de hand geopend worden. Dat lukt niet vanuit een (elektrische) rolstoel of scootmobiel.

- vlak voor de deur is een hellinkje, wat het zelfstandig bedienen van de deur nog lastiger maakt.

- de lift wordt bediend met een knop, die gedurende de hele rit ingedrukt moet worden. Dat is alleen mogelijk voor mensen die over volledige hand- en armfunctie beschikken.

- de liftkooi is te klein. De minimum binnen afmetingen voor een rolstoeltoegankelijke lift zijn 150 x 105. De lift van OBA Bijlmerplein is kleiner. Overigens is alleen een lift met binnenmaten 205 x 105 cm (mede door de geschiktheid om een brandcard te vervoeren) integraal toegankelijk. De genoemde rolstoellift is voor veel scootmobielen te klein, en deze lift is dus zelfs nog kleiner.

- de trap naar de eerste verdieping mist accentmarkering op de treden, en is daardoor gevaarlijk voor mensen met beperkt zicht.

PGZO is in contact met OBA Bijlmerplein om in overleg te kijken wat er mogelijk is aan de verbetering van de toegankelijkheid.