wie wat waar waarom hoe en huisregels

Wie zijn wij

Wij zijn een stelletje gehandicapten in Zuidoost die zelf willen opkomen voor hun belangen op alle levensgebieden. Wij strijden voor goede toegankelijkheid, goede zorg en goede bejegening. Dit doen wij met het Platform Gehandicapten Zuidoost, PGZO.

Wij kunnen geen persoonlijke hulp bieden maar wij bundelen onze krachten om samen sterk te zijn. Ons wapen is het VN-verdrag voor gelijke kansen voor personen met een handicap,  waarbij integrale toegankelijkheid als mensenrecht geldt.

Agenda 22 is de populaire naam van het VN-verdrag http://agenda22.jimdo.com/

Voor wie

Bij het PGZO bestaat officieel lidmaatschap niet. Als je slecht ter been, gehandicapt en/of chronisch ziek bent behoor je automatisch tot de achterban en ben je daarom een belangrijke informant over je eigen ervaringen. Daarom is je deelname nodig. Daarom ben je Hip bij het PGZO. De Hip is de ster.

Hip = handicap important person.

Daarom heeft Caroll deze Yell bedacht.

Yell

PGZO bit met Hip

Hip bit met Kit

Kit bit met Sit

Sit bit met PGZO

PGZO = Platform Gehandicapten Zuidoost

Bit = Bevordering integrale toegankelijkheid

Hip = Handicap important person

Kit = Kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen

Sit = Sleutelpersoon integrale toegankelijkheid

Hulp

Hulp is onmisbaar.

Bijvoorbeeld onze adviseurs de Kit’s; zij houden zich bezig met de ‘technische’ kant van ons werk.  Kit = kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen. Zij adviseren over beleid en wet.

Dat zijn activiteiten die nodig zijn om gebouwen en openbare ruimte integraal toegankelijk te maken of te verbeteren. Samen met de ‘Hip’sters schouwen zij. Zij kunnen de ontwerp tekeningen voor ons vertalen en herontwerpen. En samen met hen maken wij de adviezen.

Maar de maat blijft altijd vanuit het perspectief van de ‘Hip’sters.

Ronald en Berend zijn onze ‘Kit’.

Ook hebben wij helpers/begeleiding bij buitentochten en binnenactiviteiten.

Bestuur

Wij zijn een stichting. Wij bestaan uit een DB = Dagelijks bestuur en een AB = Algemeen Bestuur.

Het DB = Caroll Sastro, voorzitter, Ronald Blonk, secretaris en Brenda Scoop , penningmeester

Caroll Sastro, voorzitter.

Caroll houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken,  de activiteiten die nodig zijn om het PGZO werkende te houden en om de bijeenkomsten te organiseren. Het aanvragen van subsidie de planning reservering de  communicatie. Zij bewaakt ook of iedereen dezelfde koers vaart. Zij is de vertegenwoordiger en woordvoerder in de buitenwereld. Zij schrijft veel. Maakt blogs en beheert de websites. Zij netwerkt en lobbyt op openbare bijeenkomsten om zoveel mogelijk aandacht te vragen.

Bij buitentochten leidt ze de stoet.

Brenda Scoop, penningmeester.

Brenda beheert de financiële zaken van de stichting en houdt deze op orde. Verricht betalingen en zorgt voor de jaarlijkse financiële verantwoording.

Maar ze helpt ook actief mee met en op de bijeenkomsten en om mensen uit te nodigen. En ze doet de boodschappen. Bij een buitentocht sluit ze als laatste aan in de stoet om in de gaten te houden of alles goed gaat.

Ronald Blonk, secretaris.

Ronald schrijft veel, verbindt, slaat bruggen, netwerkt, lobbyt en helpt ook actief mee op de bijeenkomsten. Hij zorgt voor de techniek zoals laptop geluid en beamer. Hij stelt zich ook multifunctioneel op en doet zodoende ook allerhande klusjes zoals voorwerk en opbouw bij evenementen. Ronald maakt onze foto’s en begeleidt de stoet.

Algemeen Bestuur

Het AB, het Algemeen Bestuur,  bestaat uit vaste leden met de DB samen. De vaste leden zijn Sally Elmont, Helen Fong Tin Joen  en Reinout Kanis. En verder nodigen wij personen uit in de AB, om over bijzondere thema’s te vergaderen, die zijn wisselend.

De AB vergadert om de 3 weken over klachten en activiteiten. 

Activiteiten

Activiteiten

·       Communicatie

Communiceren over goede en slechte toegankelijkheid: digitaal, op papier, in vergaderingen/bijeenkomsten, met de politiek, ambtenaren, ondernemers, pers en bewoners.

·       Bewustwording en kennis

Middels trainingen, workshops, presentaties en ervaringsparcours willen we bereiken dat men bewust wordt van goede en slechte toegankelijkheid en zodoende er rekening mee gaat houden.

·       Adviseren

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd over toegankelijkheid. Dit werk gebeurt i.h.k.v. het bevorderen van de integrale toegankelijkheid (afgekort met Bit)

Onze adviezen zijn gedegen onderbouwd met beleid en wet en zo nodig een ontwerptekening  erbij.

Bij het adviseren hoort ook een schouw waarmee wij een onderzoek verrichten met ervaringsdeskundigen (de hip’sterren’) naar de staat van de toegankelijkheid van een gebouw en openbare ruimte.

In dit kader adviseren wij ook in het plan ‘Amsterdam werkt aan toegankelijkheid’.

Ook doen wij zelf zoveel mogelijk meldingen openbare ruimte (MOR) van plekken waar wij slechte toegankelijkheid constateren.

·       Achterban

Het bestuur wil graag regelmatig contact met haar achterban. Daarom organiseert zij bijeenkomsten. Sommige bijenkomsten zijn vooraf vast te leggen en sommige doen zich spontaan voor. Buitenactiviteiten zoals tochten, parades, festivals, avondvierdaagse, Bigi Spikri, demonstraties e.d. Binnenactiviteiten zoals spelletjes of creatief bezig zijn. En schouwen van binnen- en buitenruimtes. Daarnaast steekt het bestuur er tijd en moeite in om de achterban te mobiliseren om zoveel als mogelijk aan externe bijeenkomsten deel te nemen.

Voorbeelden

 

1.     toegankelijkheid buurthuizen.  We hebben erover vergadert. Van daaruit hebben we een aantal acties ondernomen zoals met de politiek praten, inspreken en adviseren.

2.     participatiewet en wat voor rol Zuidoost daarin neemt. We hebben daarover gebrainstormd en hebben besloten met een brief aan politici en ambtenaren te schrijven waarin we zeggen waarover we ons zorgen maken.

3.     eigen bijdrage: wij hebben een werkgroep gevormd met de achterban en gebrainstormd wat we kunnen ondernemen om aandacht te vragen voor dit onrecht.

4.     we doen veel Meldingen openbare ruimte.

5.     klacht: we hebben nu een klacht in behandeling van een mevrouw die haar scoot niet in de gemeenschappelijke bergruimte mag parkeren.

 

Al onze activiteiten zijn te vinden in de jaarverslagen http://www.platformgehandicapten.com/jaarverslag/

Huisregels

Tot slot lieverds, 

Sorry hoort er ook een beetje bij :-) om een activiteit goed en veilig te houden’. Wij verzoeken jullie AUB om deze op te volgen:

 

1.           snelheidsknopje op laag als je ergens naar binnen rijdt of binnen bent

2.          alleen en niet meer dan één persoon op de (E)rolstoel of scootmobiel

3.          onze activiteiten zijn niet bestemd voor (klein)kinderen en huisdieren.

Een Hulphond is wel toegestaan.

4.          Je (E)rolstoel of scootmobiel moet in orde zijn en volledig opgeladen.

5.          We rijden niet sneller dan de langzaamste. Maar heel erg langzaam is soms te gevaarlijk. Het komt voor dat we weleens vaart moeten zetten ivm veiligheid.

6.          We moeten als groep bij elkaar blijven. Dus niet wegrijden/achterblijven aub

7.          We rijden achter elkaar. Alleen indien mogelijk met niet meer dan 2 naast elkaar. A.u.b. houd je plek in de stoet aan, niet elkaar constant inhalen.

8.          Er zijn vaste voor- en achter-begeleiders/verkeersregelaars. De voorste niet inhalen, en de achterste blijft achteraan. Let op hun aanwijzingen en die van de verkeersregelaar. Caroll rijdt voor- en Brenda achterin de stoet.

9.          Rechts aanhouden

10.        Liever niet op de stoep. Als het kan en het is veilig, blijven we op het fietspad of de weg.

11.         Bij het oversteken: voor de oversteek en indien mogelijk , groeperen we eerst. Let op aanwijzingen begeleiders. Met 2 naast elkaar oversteken.

12.        Tijdens een bijeenkomst is ook jouw hulp (als je ertoe in staat bent) welkom!

 

13.        A.u.b. op tijd komen naar een bijeenkomst. Het is storend en het demotiveert de anderen die wel op tijd komen. Haal je het niet? A.u.b meld dan vooraf wat de reden is.