Advies gebiedsplannen 2019 en 2020 Gaasperdam Driemond

Aan:

Gebiedscommissie Gaasperdam Driemond 

Betreft advies gebiedsplannen 2019 en 2020

 

Beste commissieleden,

 

wij adviseren dat alle gebiedsplannen deel uitmaken van de implementatie van het VN verdrag voor gehandicapten en zodoende een betere bescherming biedt tegen Validisme (discriminatie van mensen met een beperking).

 

Daarom 

1. aanbieders van goederen en diensten en werkgevers moeten zorgen voor de goede toegankelijkheid voor gehandicapten. Óók als daar niet expliciet om gevraagd wordt;

2. politici en overheidsmedewerkers moeten integrale toegankelijkheid consequent en altijd in hun checklist opnemen;

3. moeten we maatregelen treffen om buurthuizen, huizen van de wijk, buurtwerkkamers, oba’s en locaties van deze karakter, toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

 

Fysieke – praktische -  en bouwkundige maatregelen.

 

4. Alle locaties hebben één hoofdentree waar iedereen zelfstandig naar binnen kan.

5. Een lift moet voor iedereen een bruikbare lift zijn zodat alle ontmoetingsruimtes voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn. Ook voor mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel. Daarom is het belangrijk dat de IT standaard altijd wordt toegepast.

6. Op elke locatie - op elke verdieping - is integraal toegankelijk sanitair.

7. Activiteiten incl. computerleslokalen worden zo gesitueerd en ingericht dat je er ook met je rolstoel of scootmobiel naartoe en naar binnen kan en dat ze ook geschikt zijn voor mensen met een gehoor- of zichtbeperking.

8. Geen enkele bijeenkomst of evenement mag op een niet toegankelijke locatie plaatsvinden. Per stadsdeel zou een inventarisatie moeten komen over de staat van toegankelijkheid van locaties. Deze inventarisatie wordt uitbesteedt aan de stadsdeelgroepen want die zitten het dichtstbij de locatie.

9. Deze eisen moeten vooraf in een opdracht of plan van eisen worden opgenomen want het bouwbesluit dekt geen integrale toegankelijkheid.

10. Daarom moeten gebouwen integraal toegankelijk zijn volgens ITS-criteria - de regels uit het Handboek Toegankelijkheid - en NEN 1814. (ook bij bestaande gebouwen).

 

Dus Opdrachtgevers.

I. Neem ITS-criteria - de regels uit het Handboek Toegankelijkheid - en NEN 1814 (ook bij bestaande gebouwen) op in de opdracht en het plan van eisen want project ontwikkelaars, architecten en aannemers hoeven zich alleen te houden aan de wettelijke minimumeisen. Helaas stelt het Bouwbesluit vrijwel geen eisen voor de verbetering van de toegankelijkheid bij werkzaamheden aan bestaande gebouwen. 

II. Bij nieuwbouw: het Bouwbesluit zegt dat maar een bepaald gedeelte van een gebouw toegankelijk moet zijn. Dat geldt voor woongebouwen, maar bijvoorbeeld ook voor winkels.

 

11. Buitenruimte volgens de CROW richtlijnen ontwerpen en inrichten. Het beste is om hierbij de checklist toegankelijkheid openbare ruimte te hanteren.

12. Sociale toegankelijkheid: er moet blijvend aan bejegening en bewustwording gewerkt worden dmv campagnes trainingen workshops lezingen etc. teneinde validisme te bestrijden. Deswege is het ook belangrijk om gehandicapten zichtbaar te maken in beeldvorming (afbeeldingen, film etc.).

13. Communicatiekanalen moeten ondersteund worden omdat nog steeds belangrijke informatie de kwetsbare groepen niet bereiken. Het communiceren is vaak een rommeltje, de lokale krantje worden vaak niet bezorgd en er is geen overzicht op diverse lokale media. Er zou elke week een evenementenkrantje verspreid moeten worden.

 

Bevorder integrale toegankelijkheid, Bit!

 

Met vriendelijke groet, 

Platform Gehandicapten Zuidoost

 

S. C. Sastro

voorzitter

Advies gebiedsplan 2019 2020 Gaasperdam
Adobe Acrobat document 367.6 KB