Driemond VO fase 2

Validisme door de gemeente Amsterdam en Clientenbelang Amsterdam.

In Driemond wordt uitsluitend voor valide voetgangers zonder hulpmiddelen, buggy of kinderwagen, gezorgd.

Het gaat over Driemond VO groot onderhoud fase 2, op het voorlopig ontwerp.

Hieronder onze zienswijze door Platform Gehandicapten Zuidoost.

 

Amsterdam wil een stad zijn voor iedereen, en moet een stad zijn voor iedereen.

Een simpele consequentie daarvan is dat de openbare ruimte altijd en overal zo wordt ontworpen en ingericht dat deze

integraal toegankelijk is.

Dat wil zeggen bruikbaar en veilig voor alle verkeer, fietsers, voetgangers, maar ook voor ouderen, mensen die slecht ter been zijn, mensen met een auditieve of visuele beperking, mensen met een rollator, (elektrische)rolstoel, mensen die gebruik maken van krukken of een loopstok. Maar ook voor mensen met bijvoorbeeld buggy’s en kinderwagens.

Iedereen moet overal, gelijkwaardig, veilig, zijn of haar weg kunnen vinden van A naar B, ook van en naar een geparkeerde auto.

In dit voorlopig ontwerp vinden we, in de Winterstraat, naast de parkeervakken een uitstapstrook ingetekend.

Een uitstapstrook is een smalle strook verharding, uitsluitend bruikbaar voor voetgangers welke goed ter been zijn, zonder hulpmiddelen, zonder buggy of kinderwagen.

Wie gebruik maakt van een rolstoel kan niet in- of uitstappen aan de kant ven de uitstapstrook, maar moet gebruik maken van de rijweg.

Een uitstapstrook is feitelijk voetgangersgebied, en zou dus, als alle voetgangersgebieden, moeten voldoen aan de

toegankelijkheidsrichtlijnen, en de minimale breedte moeten hebben om voor iedereen bruikbaar en toegankelijk te zijn.

Voetgangersroutes, zoals deze uitstapstrook, welke niet voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen zijn in strijd met de wet gelijke behandeling.

We verzoeken u dan ook het ontwerp zodanig aan te passen dat er alleen voorzien wordt in voetgangersroutes die voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, en dus voor iedereen bruikbaar zijn. Smallere routes dienen verbreed te worden, of geheel achterwege te blijven.

 

Op blz 27 staan de afvalcontainers ingetekend. We hebben begrepen dat de maximale afstand tussen een woning en een container 500 meter bedraagt.

Voor ouderen, mensen die slecht ter been zijn, mensen met een beperking, is 500 meter een te grote afstand.

We verzoeken u afvalinzamelpunten bij te plaatsen, zodat de afstand naar het dichtstbijzijnde afvalpunt voor iedereen redelijk is.