2019 overzicht

In een notendop.

 

1.      Activiteiten in het kader van nieuwjaar. Zoals elk jaar gingen we weer langs de gebruikelijke recepties. Als platform die netwerkt en lobbied is het goed om gerepresenteerd te zijn.

2.      Herdenken

2.1 Herdenking van 2 actieve vrijwilligers.

2.2 4 mei herdenking + Nusantara Bevrijdingslezing & Vrijheidsmaal

3.      Activiteiten in het kader van de Amsterdammer van het jaar. De voorzitter van het PGZO is genomineerd voor Amsterdammer van het jaar. Wat zo goed als betekent dat het platform genomineerd is. We hadden het druk met campagnevoeren en ook hier kregen wij te maken met toegankelijkheid.

3.1   Beurs 

3.2   schouw stadsschouwburg

3.3   radio interview bangsa jawa

3.4   radio interview graziëlla hunzel

3.5   Finale

4.      Inspreken

4.1   in kader van stedelijk kader Samen Vooruit

4.2   positie stadsdeel gehandicaptenorganisaties,

4.3   autoluwe stad

5.      Stadsconferentie Een autoluwe stad Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de Agenda Amsterdam Autoluw?

6.      bijeenkomst bij cordaan over toegankelijkheid

7.      We hebben meegedaan aan WeMakeThe.City en Woman make the City

8.      Opening Krimpertplein (seniorvriendelijke buurt Age Friendly City). We hebben geadviseerd over toegankelijkheid.

9.      Schouw: toegankelijkheid LOLA tijdelijke ruimte verhuur

10.   Week tegen racisme en discriminatie.

11.   Werksessie rond de gebiedsplannen 2019 en 2020

12.   Gesprekken met Nenita La Rose Gemeenteraadslid en Denk duo Sheher Khan over toegankelijkheid

13.   Gebiedsbijeenkomst Bijlmer West

14.   Werkgesprekken met Venzo

15.   Online Disability March - Women's March Amsterdam 2019 

16.   Provinciale Staten Verkiezingen

17.   Gesprek met directeur Cliëntenbelang Amsterdam

18.   Bijeenkomst Nusantara

19.   Avondvierdaagse

20.   SoutheastParade

21.   Week van Gaasperdam tocht

22.   Tour door Gaasperdamtunnel

23.   Adviseren CVC en WWU + vergaderingen

24.   PGZO vergaderingen.