ITs. Kick off

Op donderdag 17 maart was de Kick of van MOVE ITs in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Funda Müjde was moderator en ging in gesprek met de werkgroep MOVE IT(s), PBT Consult en diverse panelleden, zoals politici, ambtenaren en (ervarings)deskundigen.

Tijdens de bijeenkomst kon je online vragen stellen.

 

Het VN verdrag handicap betreft de wet Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap die op 17 juli 2016 wet geworden. Maar in deze wet is niet verankerd dat gebouwen en buitenruimte moeten voldoen aan de richtlijnen volgens de Integrale Toegankelijkheid standaard, IT(s).

 

‘Wij willen erop kunnen vertrouwen dat IT(s) altijd als norm geldt bij zowel nieuwbouw als wel bestaande bouw en buitenruimte. De ene gemeente doet het wel de ander niet. Bestaande bouwregelgeving in Nederland, met name het Bouwbesluit 2012,  voldoet niet aan het vereiste in artikel 9 van de VN-verdrag Handicap. Het komt nog steeds voor dat gebouwen en buitenruimte niet Design for All zijn. Dit werkt validisme in de hand. Gehandicapten worden gediscrimineerd omdat zij NIET OP gelijkwaardige wijze deel kunnen nemen aan de maatschappij’.

 

Op de website van MOVE ITs vind je de promotiefilmpjes met de filmsterren  Jan Troost , Otwin van Dijk, Ineke Schimmelpenningh, Fini de Paauw en Salma Belmoussa.

 

Let’s MOVE IT(s)!

 

De werkgroep MOVE IT(s) bestaat uit:

-Caroll Sastro, Amsterdam. Ervaringsdeskundige, initiator MOVE IT(s) en voorzitter Platform Gehandicapten Zuidoost Partners

-Annemieke Goudsmit (Zaanstad). Ervaringsdeskundige en Initiator Toegankelijk Zaanstad;

- Pia Hendriks (Eindhoven) Ervaringsdeskundige, Mede-beheerder facebookgroepen "Nederland Toegankelijker" en "Europa Toegankelijk". Actief bij Klankbordgroep Mobiliteit. Vrijwilliger bij "Toegankelijk Dagje Uit";

-Salma Belmoussa (Den Haag) Ervaringsdeskundige, Stadssocioloog met een specialisatie in stedelijke toegankelijkheid.

 

Contact

- Email: carryonthemove@gmail.com

- Telefoon Annemieke: 06 55 98 50 99

- website MOVE IT(s)

- Facebook event

 

Let's MOVE IT(s)!