Februari

Jaarverslag 2023
Carryonthemove en
Platform Gehandicapten Zuidoost, PGZO

Februari
Social Pact
In februari gestart met de verhandelingen om het PGZO lid te maken van het Social Pact.
Het Social Pact is een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Amsterdam Zuidoost. Het gaat over samenwerking om een positieve verandering in Amsterdam Zuidoost te bereiken.
Eerst heb ik een aantal voorgesprekken gevoerd met de ondersteuner, de voorzitter en de kerngroep.
In de ledenvergadering een presentie gegeven over het PGZO en voorlichting over wat goede toegankelijkheid is. Ik heb hierover een A4 leidraad overhandigd.
Ik heb een handvest ondertekent.
Lid zijn betekent dat je ook naar de ledenvergaderingen komt. Ik heb er 3 bijgewoond.
Daarnaast heb ik deelgenomen aan de bijeenkomsten over de Sociale basis,
Presentatie kenniscentrum ongelijkheid
en een bijeenkomst over de verborgen schatten.
Het voordeel van lid zijn vind ik dat ik meerdere organisaties bereik, ik samenwerkingsverbanden aanga en ik kan adviseren over goede toegankelijkheid.
Dit jaar wil ik initiatieven inbrengen om er vorm te geven aan de samenwerking. 2023 was een verkenning: wat is het Social Pact en wat kan PGZO ermee?

Hemeltuin
In februari zijn we gestart met onze tuinseizoen. We begonnen met 2 binnenbijeenkomsten. We bespraken wat we dit jaar willen planten, wat er allemaal voor nodig is en wie wat gaat doen. Het Groen Platform werkt nog 1 jaar mee om ons te begeleiden. Mijn gewoonte is om na een bijeenkomst een verslagje te maken. Het is voornamelijk een actiepuntenlijst.
Dit jaar was de planning om 3x per week te tuinieren. Niet iedereen doet mee op elke tuindag. Ze doen alleen mee op de dagen dat ze kunnen. En verder is de tuin ook een ontmoetingsplaats. Niet iedereen komt om te tuinieren maar wel voor social talk. Wel sporen we mensen aan om indien mogelijk wel te tuinieren.
In ieder geval is er tenminste 1 vrijwilliger aanwezig en 1 iemand van het Groen Platform om tuinders te helpen. Sally Elmont doet de coördinatie. Sally mobiliseert de en communiceert met tuinders en vrijwilligers. Telefonisch en via onze whatsappgroep. In het winterseizoen tuinieren we niet. Ook niet als het bloedheet is of regent.
We hebben niet alleen getuinierd. We vergaderen er ook, we eten er samen t.b.v. teambuilding/gezelligheid of we organiseren een themabijeenkomst.
2023 was ons 2de tuinier jaar. Ondanks dat de tuin ons welzijn dient kennen we er ook moeilijke momenten. Incidenteel wordt iets vernield. Onze groenten en fruit wordt gestolen. Het gevolg is dat de tuinders en vrijwilligers gedemotiveerd raken.
Desalniettemin zetten we door. In 2024 willen we alleen bloemen gaan planten en er meer themabijeenkomsten gaan organiseren.

Foto’s tuin
2021, 2022 https://photos.app.goo.gl/rX37V6zbkrvxEXMu5
2023 https://photos.app.goo.gl/2By6hw3zSVZwcfc6A

Panel toegankelijkheid rechtbanken.
In februari heb ik deelgenomen aan een panel over de toegankelijkheid van rechtbanken. Mijn inbreng was dat de Integrale Toegankelijkheidstandaard, ITs, moet gelden bij alle gebouwen en dat we met z’n allen moeten werken om de ITs tot vast beleid te maken. En dat het Handboek toegankelijkheid een goed middel is om integrale toegankelijkheid te bereiken.