Integrale toegankelijkheid K-midden

 

Hart voor de K buurt heeft in de afspraken met de gemeente opgenomen dat de integrale toegankelijkheid geborgd wordt. Daarom is toegankelijkheid opgenomen in het programma van eisen. De gemeente heeft contact opgenomen met PGZO om mee te denken. Vervolgens zijn er een paar overleggen geweest waar ook onze bouwkundig ingenieur bij is betrokken. De voorbeeld offerte is goedgekeurd. Wij hebben een passage over integrale toegankelijkheid toegevoegd aan de bouwenvelop. In deze bouwenvelop worden de ambities en randvoorwaarden beschreven die de gemeente Amsterdam stelt aan de inrichting van Kavel 4, onderdeel van het gebied K-midden. De bouwenvelop vormt het toetsingskader voor het Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO).

 

 

Er is sprake van 6 kavels in het stedenbouwkundigplan. We starten met kavel 4. Status: ongoing.