Advies

Wij beschikken over een ervaringsdeskundige team (van gehandicapten/mensen met een beperking/minder validen) dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van de fysieke toegankelijkheid van gebouwen en omgeving, openbaar vervoer, evenementen en parken.

 

Na het onderzoek verstrekken wij gedegen advies over het verbeteren van de integrale toegankelijkheid. Indien mogelijk ook een tekening erbij.

 

Wij nemen graag opdrachten aan van architectenbureaus, projectontwikkelaars, aannemers, productleveranciers, openbaar vervoer maatschappijen, bedrijven, gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden.

 

Het PGZO hanteert  het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (agenda 22) als universele basis voor een integraal toegankelijke samenleving. Door het vaststellen door de algemene vergadering van de VN van dit verdrag is integrale toegankelijkheid vastgelegd als universeel mensenrecht.

 

Toepassen van toegankelijkheidsrichtlijnen is maatwerk.

Wij passen de toegankelijkheidsrichtlijnen zoals deze staan in het Handboek voor Toegankelijkheid toe, waarbij inbreng vanuit ervaringsdeskundigen onontbeerlijk is voor werkelijke integrale toegankelijkheid.