Conferentie Validisme

Jaarverslag Carryonthemove Platform Gehandicapten Zuidoost, PGZO

 

Januari

De gemeente Amsterdam, afdeling Diversiteit, heeft aan mij gevraagd om een bijeenkomst te organiseren. Het moest gaan over Validisme (betekenis: discriminatie van mensen met beperking). In januari 2023 ben ik gestart met de voorbereidingen:

1.       aantal voorbesprekingen met de betrokken ambtenaren.

2.       Op zoek naar een toegankelijke zaal. Het werd de raadzaal van stadsdeel Zuidoost, SDZO.

3.       Hieraan vooraf toestemming gevraagd aan de bestuurder diversiteit in SDZO. Bijkomstigheid regelwerk met secretaresse per email en telefonisch, met de facilitaire dienst SDZO over zaal, indeling en techniek, met Cateraar.

4.       Voor hulp contact gelegd met Venzo, de vrijwilligersorganisatie van SDZO. Samen met een kundige vrijwilliger (vrouw) de gehele organisatie uitgevoerd met de nodige voorbesprekingen, voorwerk en werk op locatie. In totaal hebben 2 vrijwilligers van Venzo voor deze conferentie gewerkt.

5.       Van PGZO hebben een aantal vrijwilligers meegeholpen. Ook met hen voor bespreken, uitvoeringstaken verdeeld en werk op locatie.

6.       Techniek

Film crew regelen. Voorgesprekken + verkenning op locatie.

Fotograaf idem.

7.       Panel

In mijn netwerk van mensen met beperking een schifting gemaakt van personen met diverse handicaps en verhalen. Contact leggen met hen via email, fb, whatsapp, telefonisch. Vooroverleg en briefing.

8.       Lijst van genodigden gemaakt en mensen vooraf uitgenodigd o.a. Gemeente en ombudsman Amsterdam. Ook hier contact leggen hen via email, fb, whatsapp, telefonisch. Idem qua vooroverleg en briefing.

 

Op 8 maart was de conferentie.

Ik zat de conferentie voor. Ook dit kostte voorbereidingstijd. Programma maken. Wat zijn de verhalen van mensen in het panel en welke vragen horen hierbij. Alles uittypen en dat weer samenvatten en printen. Op de conferentie verliep het programma vlotjes, tijdschema gehaald en op tijd gestopt.

 

Nawerk.

Financiën, facturen opvragen waar nodig, rekeningen betaald, vrijwilligers (ook panelleden) kregen een vergoeding.

Film en foto’s bekijken en schiften. Het is niet gelukt om de film te publiceren want het bleef steken op ondertiteling. Hoop dat het toch een keertje lukt. Dit zijn 4 zinnen maar de praktijk bestreek weken.

 

Verslag. Duurt ook weken voordat het verslag echt af is. Alles van de film letterlijk uittypen, ‘1000’ keer nakijken en zinnen verbeteren, uiteindelijk de conceptversie naar betrokken ambtenaar gestuurd. Na wat heen en weer zenden, mbv ambtenaar het verslag fine tunen en geschikt maken voor advies voor de wethouder en gemeenteraad. De verantwoordelijke wethouder was het laatste station. Zij heeft het opgenomen in haar agenda over discriminatie.

 

 

Alles bij elkaar bestreek het tijdvak ongeveer een half jaar. 

 

Bijlagen

Verslag naar wethouder

Foto’s  bit.ly/48K2VDW

Facebook

30-12-2022 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0wCMM21NzCbGFfMUTXEWkbVow4VNmD8HDeTDHZX1Q8GwkXFjC7GnD9s2p9euwTDowl&id=100010105476679

14-2-2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Q2VCdori8STGqasM29SXSS7qEh1qxzB9mMfvdRMuH8dMegYYanAKb8PucY8CtGgfl&id=100010105476679

20-2-2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HPX8nBWzCJbpFHQ9v3p5YQB8kJRi6UWfm6YqK4te1spad5kE6aJDeCE8Hr98FHE8l&id=100010105476679

21-2-2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021Q7FSMwxKcB12XPTzKrJxuSsKttS8MgQVyFkVihzZraE4Uju7ZTedZd1duKU8Xk6l&id=100010105476679

8-3-2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02D7HZ6keMrM26sgyLDnkTvS3qDhNBun2WHhaRASf2LUEYafbVuJ2DY9ZjJNrwicMol&id=100010105476679

9-3-2023 https://www.facebook.com/nicolettebesemer1946/posts/pfbid02v5hRVa39LJcYjCDF91WQdwaVs5VRAXYUfj11Kd7tcTUPvAV8i5Kke4tdADHkwg5xl

 

9-11-2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06S8vXX1UDDnV2VGQ6V9SNGn9qbsiWEnuCjmkmDMpvxikv4ve6gL7d9v3QDCbgqNXl&id=100010105476679