2018

PGZO en het Algemeen Bestuur, AB

In de AB bereiden we het werk voor. We bespreken de organisatie van interne-, externe- activiteiten en verder alles in het kader van Bit (Bevordering integrale toegankelijkheid) ook individuele problemen. We organiseren schouwen, binnen- en buitenbijeenkomsten. En we organiseren dat onze achterban ook naar externe bijeenkomsten gaat.

 

50 jaar Bijlmer

In 2018 waren we een in de greep van de viering van 50 jaar Bijlmer. Op feestelijke, gezellige maar ook op kritische wijze. De kritische wijze is onze core business. Het doel is om integrale toegankelijkheid te bevorderen. Bit! = Bevorder integrale toegankelijkheid.

We deden zelf mee met een aantal activiteiten:

1.      Hippy in de Bijlmer een rubriek in de ECHO waarin mensen met een beperking iets over zichzelf vertelden. Hippy is afgeleid van Hip en happy.

2.      Groepsfoto, waarin zoveel mogelijk mensen met een beperking op staan. Het vergt een hele organisatie om al deze mensen bij elkaar te krijgen.

3.      50 jaar HIP! in de Bijlmer: een boek waarin de verhalen van de mensen in de ECHO werden gebundeld en nog meer mensen die met het werk te maken hebben (gehad) plus toegankelijkheidsinfo. Voor de duidelijkheid het boek is geen toegankelijkheidstraining.

4.      Feest om het boek te presenteren. Het feest hebben met hulp van VENZO en het MBO college.

En we waren ook op niet-PGZO activiteiten, maar waar wel PGZO energie en tijd in gaat zitten.

 

Qua toegankelijkheid:

1.      #50jaar Bijlmer voor de pers in Bijlmermuseum: 100% slecht toegankelijk. We hebben stampij geschopt.

2.      #50jaar Bijlmer in Bijlmerparktheater met Show us the future: het MIVA toilet was niet toegankelijk. We hebben onze ongenoegen laten blijken.

3.      #50jaar Bijlmer Hip met ECHO: de meeste mensen zijn telefonisch geïnterviewd. Mensen voor wie een mondeling  niet kon, via Facebookchat of ze vragen opgestuurd konden ze het schriftelijk beantwoorden.

4.      #50jaar Bijlmer Hip met VENZO en MBO-college: AOV kon niet bij hoofdingang komen  omdat het aan een fietspad ligt. Stadsdeel wilde niet gedogen. We hebben stampij geschopt. Het MIVA toilet is alleen bereikbaar met een pasje, we hebben hierover geklaagd.

5.      #50jaar Bijlmer Kampioenen Parade Johan Cruyf Arena: MIVA toilet niet ITs zeer krappe bocht voor scootmobiel.

6.      #50jaar Bijlmer South East Parade: geen problemen ondervonden.

7.      #50jaar Bijlmer Versieren Southeast Parade: we zijn naar de mensen toegegaan. En een paar zijn op de dag zelf versierd.

8.      #50jaar Hip in de Bijlmer groepsfoto: geen problemen ondervonden.

 

Centrale Verkeerscommissie, CVC

PGZO adviseert de Centrale verkeerscommissie. Via een omweg. D.w.z. ons werk wordt via een andere organisatie gefilterd en doorgesluisd naar de CVC. M.a.w. een andere organisatie strijkt met de eer van het werk waar wij energie en tijd in hebben gestopt. Hierover zijn wij ook bezig geweest door te ageren tegen de nota over beleidsparticipatie bekend als ‘participatienota’ 2015. Daarin heeft de gemeente de advisering gecentraliseerd. Daarmee heeft de gemeente de stadsdelen uitgesloten als directe adviespartner. Onze inzet is op participatieve democratie gericht.

 

De CVC is hét centrale, door het College ingestelde, onafhankelijke stedelijke toets- en adviesorgaan op het gebied van plannen en maatregelen inzake alle voorgestelde wijzigingen aan de infrastructuur met betrekking tot alle wegen gelegen binnen de gemeente Amsterdam. De CVC adviseert - gevraagd en ongevraagd – het gemeentebestuur. Deze advisering geschiedt via wethouder verkeer en/of via de bestuurlijke voordrachten van het desbetreffende project, in welke voordrachten het advies van de CVC integraal dient te zijn opgenomen.

 

Werkgroep Werk in Uitvoering, WWU

PGZO adviseert de WWU. De contacten verlopen rechtstreeks en naar wens.

Alle projecten of evenementen die plaatsvinden op een van de hoofdnetten in Amsterdam waarbij het verkeer wordt gehinderd moeten zich melden bij de WWU.

 

Melding openbare ruimte, MOR

35 meldingen openbare ruimte Amsterdam, MORA, hebben wij pro actief gedaan omdat wij van mening zijn dat het tot het verbeteren van de toegankelijkheid leidt. PGZO ‘Bit met geMOR’.

 

Gebieden

In de K buurt zijn we extra actief geweest dankzij Hart voor de K buurt die ons pro actief inschakelt maar ook voor PGZO interessante activiteiten organiseert. Op deze wijze vullen de bewoners van de K buurt hun sleutelrol (Sit) heel goed in.

 

Ook op ander plekken in Zuidoost waren we actief. Voor een bijeenkomst, een onderzoek/schouw of voor gevraagd advies.

 

Maar ook buiten Zuidoost.

 

Demonstraties

Als het mogelijk is, doet PGZO ook aan demonstraties mee waar tegen discriminatie en uitsluiting wordt geprotesteerd. Het uitgangspunt is 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Ook wel aangeduid met het als Intersectioneel.

 

Hier is de link naar het complete jaaroverzicht

 

 

Album

Kwaku 2018

Werk week 21

Metro 52 Noord/Zuidlijn*, Kapotte lift, Hart voor de K-buurt, PGZO bijeenkomst, Vergadering South East Parade #zotrots50, MOR Melding Openbare Ruimte, Gaasperpark, Diemerpark, Bijlmerweide en foto’s
https://carryonthemove.jimdo.com/2018/05/27/werk-week-21

20042018 OBA Bijlmerplein

05042018 De Drecht

19012018 Lift Anton De Komplein